Afschaffing attest 6% bij werken in onroerende staat

Delen

Afschaffing attest 6% vanaf 1 juli 2022

Werken in onroerende staat zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6%. Zo moet de woning minstens 10 jaar oud zijn en voornamelijk privé worden gebruikt.

Het probleem hierbij is dat enkel de eigenaar of opdrachtgever weet of de woning 10 jaar oud is en privé wordt gebruikt. Als aannemer moet je echter het juiste btw-tarief aanrekenen (6% in plaats van 21%). De opdrachtgever dient dus expliciet te bevestigen dat aan de voorwaarden voor toepassing van het verlaagd tarief is voldaan. Op vandaag gebeurt dit via het beruchte attest 6%, welke de klant moet ondertekenen en bij de factuur moet worden bewaard.

In de praktijk is dit echter een administratieve rompslomp. Klanten vergeten deze attesten te bezorgen of de attesten geraakten verloren.

Goed nieuws, want vanaf 1 juli 2022 vervalt de verplichting tot attestering.

Vermelding op factuur

Vanaf 1 juli 2022 volstaat onderstaande vermelding op de factuur om het btw-tarief van 6% toe te passen:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten

Als jouw klant niet binnen de termijn van 1 maand de toepassing van het verlaagd tarief betwist, ben je als aannemer beschermt, ook indien later blijkt dat er niet aan alle voorwaarden is voldaan. De verantwoordelijkheid ligt dan namelijk volledig bij de klant, tenzij je als aannemer samenspant met je klant.

Ontdek meer

Wil je jouw onderneming de nodige ondersteuning geven?

Stuur ons een berichtje