Wijzigingen btw-verleggingsregel werk in onroerende staat

Delen

Als je werken in onroerende staat verricht voor btw-plichtigen, dan kan je in sommige gevallen de btw verleggen. Vanaf 1 januari 2023 werd deze verleggingsregel gewijzigd.

Verlegging btw naar medecontractant

Voor werken in onroerende staat aan een onroerend goed in België moet je als Belgische btw-plichtige geen btw aanrekenen als jouw klant:

  • een Belgische btw-plichtige is die periodieke btw-aangiften indient
  • een buitenlandse btw-plichtige is die via een aansprakelijke vertegenwoordiger in België is geregistreerd voor btw.

In bovenstaande gevallen is het de afnemer die de btw moet aangeven in zijn btw-aangifte en betalen aan de belastingadministratie. In btw-termen wordt dit ‘een verlegging van btw naar de medecontractant’ genoemd.

Wijzigingen

Vanaf 1 januari 2023 werden er drie belangrijke zaken gewijzigd als je werken in onroerende staat factureert aan jouw btw-plichtige klant

Uitbreiding toepassingsgebied medecontractant

Om in aanmerking te komen voor de verlegging van btw naar medecontractant, is een buitenlandse btw-plichtige klant niet langer verplicht om een aansprakelijk vertegenwoordiger te hebben. Bijgevolg zal een buitenlandse belastingplichtige de verleggingsregel kunnen toepassen als deze over een directe btw-registratie beschikt.

Notificatieplicht

Vanaf 01/01/2023 moeten jouw klanten je informeren als zij niet voldoen aan de voorwaarden verlegging btw medecontractant. Dit is in vooral van toepassing bij Belgische btw-plichtige klanten zonder periodieke btw-aangiften. Denk hierbij aan vrijgestelde kleine ondernemingen en forfaitaire landbouwers.

Nieuwe factuurvermelding

Zoals gewoonlijk moet er hiervoor opnieuw een bijkomende verplichte factuurvermelding worden toegevoegd.

Vanaf 2023 moeten jouw facturen in plaats van de meldingen “btw verlegd” of “btw te voldoen door de medecontractant KB 1 art. 20”, volgende extra vermelding bevatten:

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

Ontdek meer

Wil je jouw onderneming de nodige ondersteuning geven?

Stuur ons een berichtje