Disclaimer

De inhoud van deze e-mail en de bijgevoegde bestanden (hierna het ‘bericht’) zijn vertrouwelijk en enkel bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender onmiddellijk te informeren.

Elk gebruik voor andere dan de bestemde doeleinden, verspreiding of gehele of gedeeltelijke publicatie van dit bericht is, behoudens uitdrukkelijke toestemming, verboden.

Aangezien het interne de integriteit van dit bericht niet kan garanderen, wijst EBS Finance West alle aansprakelijkheid van de hand uit hoofde van dit bericht, bij wijziging of bij gebrekkige of gedeeltelijke overzending ervan.

EBS Finance West stelt zich uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht wanneer dit laatste door een bevoegde persoon verzonden werd in het strikte kader van zijn functie, en voor specifieke doeleinden die niet vreemd zijn aan zijn toewijzing.

Neem even de tijd om ons te leren kennen

De mensen achter EBS Finance West